ГОТОВА̀НОВСКИ

ГОТОВА̀НОВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Разг. Пренебр. Прил. от готовановец; готовански. Готовановски навици.

ГОТОВА̀НОВСКИ

ГОТОВА̀НОВСКИ. Разг. Пренебр. Нареч. от прил. готовановски; готовански. Животът сред природата е една солидна школа за самовъзпитание. Сред природата човек не може да живее готовановски, той непрекъснато е подтикван към самодейност: трябва сам да си проправя път, трябва сам да си приготвя ядене, сам да си помага. Ив. Богданов, СП, 107-108

Списък на думите по буква