ГОТОВА̀НСКИ

ГОТОВА̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Разг. Пренебр. Прил. от готован. Още не са изоставени старите навици и готованска търговия да се издкупва, като се изчаква стопанинът сам да предложи на изкупвателите продукцията си.

ГОТОВА̀НСКИ

ГОТОВА̀НСКИ. Разг. Пренебр. Нареч. от прил. готовански. — Какъв ще да е? Занаят, с който честно и почтено можеш да си изкарваш хляба, а не всеки месец да подлагаш ръка готовански към ковчежничеството — като нас. Т. Влайков, Съч. II, 175.

Списък на думите по буква