ГОТОВА̀НСТВО

ГОТОВА̀НСТВО, мн. няма, ср. Разг. Пренебр. Качество на готован; готованщина. Забравихме стария уют, той наистина вече не е съответен на индекса на съвременния живот, но вместо да измислим нов — измислихме очакването. Възприехме готванството. С. Северняк, ИРЕ, 283. Ще порасне [кукувичето], ще вземе да хвърчи, но от готованството не ще се откаже. До крайност ще използува глупостта на синегушките. А те ще хранят великанското си чедо, докато един ден то изкука и се изгуби из гората. Ем. Станев, ЯГ, 91.

Списък на думите по буква