ГОТОВА̀НЩИНА

ГОТОВА̀НЩИНА ж. Разг. Пренебр. Готованство. Щом бай Койо казва, че водата се повдига, значи е вярно. Но за момчетата по-важно беше сега да разберат защо става така, на какви физични закони почива. Да запитат направо не смееха, тъй като току-що ги обвиниха в готованщина. П. Проданов, С, 131-132.

Списък на думите по буква