ГОТО̀ВЕНЕ

ГОТО̀ВЕНЕ, мн. няма, ср. Остар. Отгл. същ. от готовя и от готовя се; готвене, подготвяне. Всичко, что трябува за това [раждането], готови ся през последний месяц на трудността и това готвене много нечто чини. Й. Груев, КН 7 (превод), 26.

Списък на думите по буква