ГОТО̀ВКИ

ГОТО̀ВКИ, ‑ка, ‑ко, мн. ‑ки, прил. Умал. от готов. Ето ви мома готовка, като ябълка петровка. Ст. Младенов, БТР I, 463.

Списък на думите по буква