ГОТО̀ВНИНА

ГОТО̀ВНИНА ж. Остар. Готовност. Ето още един пример от тяхата далновидност [на ластовичките] и готовнина, за да си помагат едни други. Пч, 1871, кн. 3, 37.

Списък на думите по буква