ГОТО̀ВЯ

ГОТО̀ВЯ, ‑иш, мин. св. гото̀вѝх, несв., прех. Остар. Готвя2. Отде е излязъл членът, какъв е и как трябва да ся употреблява, ще има пространно в разсъждението за члена, което сега готовя, за да го напечатам. Н. Геров, НД, 8. Сега болезнените [при раждането] стават все по-яки; то са трудове, които готовят рожбата и траят няколко часове. Й. Груев, КН 7 (превод), 38. гото̀вя се страд. Блазя и на тези народи, които слушат гласа на своите велики дейци.. За такивато народи се готови трайна и честита бъднина. ПСп, 1876, кн. 11-12, 4.

ГОТО̀ВЯ СЕ несв.; непрех.; Готвя се. Кесер отишъл в своите владения в Галия и начнал да ся готови за война. Г. Йошев, КВИ (превод), 121. И утре ще ся качи воз английския корабл Роял-Алберт, в когото уже готовят ся за тръгнуване. ЦВ, 1855, бр. 255, 1. Рибари, задянати с мрежи, оставят свои колиби и готовят ся да отпливат на печалба. С. Радулов, ГМП (превод), 3. Секи, който имаше в гърдите си християнска и човеческа кръв, са готовеше на бой. С, 1872, бр. 41, 328.

Списък на думите по буква