ГО̀ТСКИ

ГО̀ТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от готи. Според готския летописец Йорданес.., готите при нахлуването си в нашите земи.. под водителството на своя цар Книва, много дни стояли при полите на Хемус. Н. Ненков и др., БС, 9.

2. Като същ. готски м. Готски език.

Списък на думите по буква