ГО̀ФРИ

ГО̀ФРИ мн., . (рядко) го̀фър, м. Спец. 1. Тънки метални или пластмасови листове с нагъната вълнообразно с правоъгълен профил повърхност, които се употребяват в строителството, главно за покриви.

2. Знаци, употребявани в обувното производство за означаване и монтиране на детайлите. Гофрите се поставят в такива места, където образуваната фигура ще бъде набелязана след зашиването на саята. Монтирането на детайлите за саята по гофри става винаги по-точно. П. Цветков и др., ТОП, 136.

— От фр. gaufre.

Списък на думите по буква