ГОЩА̀ВАНЕ

ГОЩА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от гощавам и от гощавам се. — Да съм умислен в таквоз време, когато ям и пия с другарите си! Пази боже!.. Да ти кажа правичката, мене никак не ми са допадат тези гощавания и викания: "Да живее Иванко! Да живее Иванко!" В. Друмев, И, 30. Гощаването свърши късно през нощта.

Списък на думите по буква