ГОЩА̀ВАНИЕ

ГОЩА̀ВАНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Гощаване. Гощаванието трая твърде малко, турците не обичат да са гевезят на софрата, което било грешно. З. Стоянов, ЗБВ III, 182-183. След свършванието на тези [сватбени] обреди са захваща гощаванието на кръстника. Тем., 1881, кн. 2, 12. Владимир възпрял осадните работи.. а двамата си млади синове проводил в града с воевода Теодора и еще други някой за преговори, след богато гощавание и разогвор с воеводата за помирявание. П. Р. Славейков, СК, 82-83. Ние не казваме, че тряба съвсем да са изхвърлят нашите сватбарски обичаи: но многото гостби и гощавания да бъдат по-умерени. Ступ., 1875, бр. 9-10, 66.

Списък на думите по буква