ГРА

ГРА, удължено гра-а-а и удвоено или утроено гра-гра, гра-гра-гра междум. 1. За наподобяване на звук, крясък, издаван от врана, гарван. Други гарване с враната си седяха там на по-горнето клонче. Те бяха една цяла челяд и всички грачаха: Гра! Гра! Гра! Нар. прик., Христом. ВВ I, 52. Врана горделиво са надува, / и от радост никак не мирува, / отвори уста и изграца: Гра! / Сиренето в същи час изтърва. У, 1870, бр. 2, 29.

2. Като същ. Гракане, грачене. От гарвана само "гра" са разбира. Погов., П. Р. Славейков, БП II, 19.

Списък на думите по буква