ГРАБА̀Ч

ГРАБА̀Ч м. Разг. Пренебр. Грабител. — А кои са заинтересовани? Всичката тая глутница от търгаши, използвачи, грабачи, която разбих и изметох из партията и стопанството. Ст. Даскалов, СЛ, 235. — Дневният ред... това е... да се види там за Ялънкория... ще вземе ли Жанката, няма ли да вземе.. Вестта за събранието се понесе от уста на уста. — Утре... в училището... — Знам, знам!.. Грабач... Чакай, чакай!... Г. Караславов, СИ, 221-222.

Списък на думите по буква