ГРА̀БВАНЕ

ГРА̀БВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от грабвам и от грабвам се. Действително, преди един час двама стражари бяха извикали и отвели в участъка Стремски.. Това нощно грабване и отвличане в разгара на една революция беше сериозно нещо. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 224. Големият цирк, съграден от Тарквиний Старий между Палатинский и Авентийский хълм, на мястото, дето е станало грабването на сабинките, преправян и уголемяван отпосле,.. е бил направен достоен за римския народ — до 300 хиляди зрители. К. Величков, ПССъч. III, 20-21. Теодосий трябваше да чуе и за грабването на Елена, и за смъртта на баща си. Ст. Загорчинов, ДП, 233.

Списък на думите по буква