ГРАБЀЖНИЧЕСТВО

ГРАБЀЖНИЧЕСТВО, мн. ‑а, ср. Остар. Грабителство. През времето на народняшкия режим тия грабежничества не само не се разкриваха, но се потулваха и, ако щете, покровителствуваха. Бълг., 1902, бр 451, 3. Изхайтените режими се подклаждаха от духа на грабежничеството на народните пари, на кражбите, гешефтите, авантюризма в най-важните отрасли на държавно-народното стопанство. Бълг., 1902, бр. 447, 1.

Списък на думите по буква