ГРА̀БЕНЕН

ГРА̀БЕНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни. Геол. Прил. от грабен. Грабенните долини се образуват в грабени. Такива са долините на реките Йордан и Рейн. Ст. Бошев и др., ГГ, 172.

Списък на думите по буква