ГРА̀БЕНИЕ

ГРА̀БЕНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Грабене. Три дни се продължава клането.., грабението .. и горенето. Г. Бенев, БК (превод), 55. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери; защото очистяте външното на чашата и на блюдата, а отвътре са пълни с грабение и неправда. КТЕМ, 494. С помощта на подобни адски примки, с помощта на турци, цигани,.., грабение, спускане тайно бюлетини и проч. и проч. .. те сполучиха. Ил. Блъсков, КУ, 33. Славенете, гдето живеели в Дакия, ся втургали в Мизия, Тракия и проч. за грабение. Т. Бурмов, БКн, 1859, кн. 1, ч. II, 302.

Списък на думите по буква