ГРАБЍТЕЛСТВО

ГРАБЍТЕЛСТВО, мн. ‑а, ср. Проява на грабител. Опитай се да проникнеш в този свят [на капитала] и тогава ще видиш, че той е изграден върху кръв, насилие и грабителство, че Борис не е силен човек, а само хитрец.., само филистер без човечност, без пориви. Д. Димов, Т, 306. Стари неправди и грабителства над сиромашта, братувания с турците бяха го [чорбаджи Йордан] направили омразен и сега. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 49. И тази действителност е цяла погълната от дреболиите на живота,.., от множество дребни и едри борби с хорските глупости и предразсъдъци.., с низките дела и насилия и грабителства на разните големци и обществени стълпове. Т. Влайков, РП I, 165-166.

Списък на думите по буква