ГРА̀БЛА

ГРА̀БЛА ж. Диал. Жена, която граби.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква