ГРА̀БНУВАНЕ

ГРА̀БНУВАНЕ, мн. няма, ср. Остар. Отгл. същ. от грабнувам и от грабнувам се.

Списък на думите по буква