ГРАБЯ̀САМ

ГРАБЯ̀САМ, ‑аш, св, прех. Диал. Взема, задигам нещо със себе си; отвлека, открадна. — Ами, че като изпекох пуека, изнесох го на трема да поизстине и съм го забравила. Пустото съседско куче го грабясало и отнесло някъде. А. Каралийчев, НЗ, 126. Къде ли се е пръждосала пустата му книга — като ли че в земята потъна!... Дали пък, Ангеле, не я грабясал някой таласъмин, докато съм се залисвала навън с патетата!... Г. Русафов, ИТБД, 116. Шишо сложи на земята менчето, сне торбата и тръгна подир катеричката. В туй време двата царски гарвана грабясаха сладкия дядов обяд и го отнесоха към щъркеловия дворец. А. Каралийчев, ПС I, 44.

Списък на думите по буква