ГРАВА̀ЛЯМ

ГРАВА̀ЛЯМ СЕ, ‑аш се, несв., непрех. Диал. Въргалям се. — Ела хапни.. Ще прегладнееш! — Аз съм сит за цяла неделя! — отвръщаше Тончо, който късаше дрянови пъпки и ги слагаше на печката. — Ами си наречи нещо, да видим дали ще се сбъдне!.. — Намислих си! — вгледа се тя в най-едра‑

та дрянова пъпка, която едва-едва се граваляше на гьоза. Ст. Даскалов, СЛ, 407.

Списък на думите по буква