ГРАВИМЕТРЍЧЕН

ГРАВИМЕТРЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Спец. Който се отнася до гравиметрия. За преценяване запрашеността на рудничния въздух в минната практика засега се използуват показатели, получени въз основа на утаяването от въздуха на дисперсни фази (прахове), а именно: 1. Теглови (гравиметрични) показатели, изразяващи атмосферната запрашеност в теглови единици — милиграми прах на 1 м3 въздух. Хр. Марков и др., ТБ, 184.

Гравиметрична аномалия. Геодез. Разлика между наблюдаваната и теоретично изчислената стойност на силата на тежестта, която се използува при геоложки търсения и проучвания в геодезията. Известно е например, че голямата тихоокеанска теренна депресия около Япония-Филипините-Индонезия.. е свързана с големи отрицателни гравитационни аномалии; също се знае, че сеизмически много активната зона Карпатите-Кавказ-Средна Азия-Далечният изток е свързана с известни гравиметрични аномалии. К. Киров, Пр, 1953, кн. 6, 43.Гравиметричен метод на проучване. Геодез. Метод за изследване на земното гравитационно поле.

Списък на думите по буква