ГРАВИМЀТЪР

ГРАВИМЀТЪР, ‑ът, ‑а, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Техн. 1. Уред за относително определяне ускорението на земното привличане. С помощта на гравиметър и други физични уреди по аномалиите на земното привличане може да се открият ценни залежи от рудни и нерудни полезни изкопаеми. Ст. Бошев и др., ГГ, 21.

2. Уред, който служи за определяне запрашеността на въздуха по метода на филтрирането.

— От англ. gravis 'тежък' + гр. μετρον 'метър'.

Списък на думите по буква