ГРАВИТА̀ЧНО

ГРАВИТА̀ЧНО. Техн. Нареч. от гравитачен; гравитационно. Било гравитачно, било с дъждовални машини или инсталации вече водата потече към зажаднелите царевични растения. ВН, 1963, бр. 3697, 1.

Списък на думите по буква