ГРАВЬО̀РСКИ

ГРАВЬО̀РСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е свързан с гравьор или с гравьорство; гравьорен. Върху всеки камък тънък гра‑

вьорски лъч е начертал по една буква от името на кораба. НТМ, 1966, кн. 215, 59. Гравьорско предприятие.

Списък на думите по буква