ГРАВЬО̀РСТВО

ГРАВЬО̀РСТВО, мн. няма, ср. Занятие, специалност на гравьор. За четене,.., предене и пр. е необходимо осветление от около 50 лукса;.., за чертаене, гравьорство и часовникарски работи — около 100 лукса. Физ. Х кл, 1951, 108-109.

Списък на думите по буква