ГРАДЀЖЕН

ГРАДЀЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Рядко. Градивен. Биологията отдавна е установила, че елементарната градежна единица е клетката. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 175.

Списък на думите по буква