ГРАДЀНЕ

ГРАДЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от градя и от градя се. Спуснаха се рояк копачи и зидари .. и очилати инженери.. И зафана се копан, рушене, градене! Ив. Вазов, Съч. IХ, 192. Посещавам черквата "Св. 40 мъченици".. Малко и бедно здание с шест мраморни потъмнели колони отвътре, очевидно донесени от другаде при граденето ѝ. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 175-176.

Списък на думите по буква