ГРАДЍВЕН

ГРАДЍВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. Книж. 1. Който служи за строеж, за изграждане на сгради, пътища и под. Индустриализацията на нашата страна създава широки възможности да се развие производството на нови градивни материали. РД, 1959, бр. 300, 2.

2. Който служи за създаване, изграждане на нещо. Докато белтъците предоставят главно градивен материал на клетката,

мазнините служат предимно като източник на енергия. Р. Райчев, ИКД, 8. Поетът проявява творческа вещина и художествен вкус в разпределянето на двата градивни елемента — епическия и лирическия. Лит. ХI кл, 63. И тоя живот ние го вземаме за градивен материал, ценим го като средство, а не като цел сам по себе си! Ст. Чилингиров, РК, 236. Градивно вещество.

3. Прен. Творчески, съзидателен. Амбицията е градивен фактор, положителен фактор. Др. Асенов, И, 88. Човек се чувствува морално ободрен, когато вижда как цял един народ се е отдал на мирен, градивен труд. ОФ, 1958, бр. 4244, 3. Градивна критика.

Списък на думите по буква