ГРАДИЀНТ

ГРАДИЀНТ м. Физ. Вектор, показващ посоката на най-бързото изменение на някаква физическа величина в пространството. Напролет водите на р. Дунав се покачват и вследствие увеличението на напорния градиент значително количество вода се просмуква през бреговете и дигите и постъпва в лежащите край реката низини. Д. Вълев, М II, 11.

◊ Геотермичен градиент. Физ. Увеличението на температурата в земната кора на всеки сто метра дълбочина. Температурен градиент. Физ. Изменението на температурата на атмосферата във вертикална или хоризонтална посока.

— От лат. gradiens, ‑entis 'крачещ'.

Списък на думите по буква