ГРАДИЀНТЕН

ГРАДИЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни. Физ. Прил. от градиент. Градиентна сила.

Списък на думите по буква