ГРАДИНА̀РСТВО

ГРАДИНА̀РСТВО, мн. няма, ср. 1. Поминък на градинар. Разбираше от градинарство, присаждаше напролет калеми на старите дървета. К. Калчев, ПИЖ, 26. Повечето от тях [преселниците] се занимаваха с лозарство, градинарство. Ил. Блъсков, ДБ, 17.

2. Наука за отглеждане на различни видове растения (овощни дървета, зеленчуци или растения за украса), които изискват особено интензивни условия за отглеждането им. Декоративно градинарство.

Списък на думите по буква