ГРАДИНАРУ̀ВАНЕ

ГРАДИНАРУ̀ВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от градинарувам.

Списък на думите по буква