ГРАДЛЀ

ГРАДЛЀ, мн. ‑та, ср. Рядко. Пренебр. Умал. от град1 (в 1 знач.). И гледаш на тази харта пътя през Ниагара. Че то няма път!.. Тук-там за хатър написано с микроскопически букви по някое градле. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 56.

Списък на думите по буква