ГРАДОСТРОЍТЕЛСТВО

ГРАДОСТРОЍТЕЛСТВО, мн. няма ср. Дейност, свързана с планирането и изграждането на градове; градоустройство. Отделните теми, които са разработени в различните сектори на палатата, се отнасят по-малко до икономиката на страната.., отколкото до известни постижения в областта на учебното дело, съобщенията, градостроителството. ОФ, 1958, бр. 4319, 3.

Списък на думите по буква