ГРАДОУСТРО̀ЙСТВО

ГРАДОУСТРО̀ЙСТВО, мн. няма, ср. 1. Дейност, свързана с планирането и изграждането на градове; градостроителство. В доклада за дейността на районния народен съвет през 1959 година .. се каза, че централно място в работата на изпълкома през годината заема въпросът за градоустройството и жилищното строителство. ВН, 1959, бр. 2630, 2.

2. Наука за планиране и изграждане на населено място.

Списък на думите по буква