ГРАДУИРО̀ВКА

ГРАДУИРО̀ВКА ж. Спец. Градуиране. На капака на фотокасетата се нанасят през 0,5 см деления .. За градуировката се използува микрофотометър. В. Велчев, РМ, 33.

Списък на думите по буква