ГРА̀ДУСОВ

-ГРА̀ДУСОВ. Втора съставна част на сложи прилагателни със значение: който има толкова на брой градуса, колкото е посочено в числ. име — първа съставна част на сложното прилагателно, напр.: стоградусов, деветдесетградусов и др.

Списък на думите по буква