ГРАДУ̀ШНИЦА

ГРАДУ̀ШНИЦА ж. Една от четирите съботи през март, през която според едновремешното народно поверие не трябвало да се работи, за да не вали градушка.

— От Н. Геров, Речинк на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква