ГРАЖДАНЀЯ

ГРАЖДАНЀЯ СЕ, ‑ѐеш се, мин. св. гражданя̀х се, несв., непрех. Разг. За селянин — държа се като гражданин, подражавам на гражданите в говор, облекло, обноски. Отново се заприказва, че Белиловци живеят много нашироко, отново взеха да им се смеят, че се гражданеят — без хубаво ядене, без хубави дрехи, без работници не могат. Ил. Волен, МДС, 27. И докато Драгуня се гражданееше, тя все още ходеше в селски дрехи — зелен сукман с черни ширити, бяла блуза с червени бодчета, кафява копринена забрадка. Кл. Цачев, ГЗ, 49. Имаме тротоари по улиците, асфалтов площад, универсален магазин.. Затова открай време долняци ни завиждат: — Вие — казват — много на голямо се държите, гражданеете се. Г. Краев, Ст, 1965, бр. 1005, 1.

Списък на думите по буква