ГРА̀ЙФЕРЕН

ГРА̀ЙФЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни. Прил. от грайфер. Момичето беше слушало, че има един лекар, който лекува всичко, което не се лекува. То си обува новите обувки с грайферна гума и тръгва на дълъг път. Л, 1965, кн. 2, 60. Извиха по едни неравни черни пътища с дълбоки грайферни отпечатъци на гумите на тежки самосвали. Ст. Поптонев, НСС, 159. Срещу централната фасада.. челюстите на огромен грайферен кран сграбчват и носят във въздуха големи каменни блокове. Т. Генов, Избр. пр, 76.

Списък на думите по буква