ГРАК

ГРАК, гра̀кът, гра̀ка, мн. няма, след числ. гра̀ка, м. Неприятен, дрезгав звук, крясък, издаван от птица, обикн. врана или гарван. Орляци черни врани се вдигаха с грозен и зловещ грак и замрежваха въздуха. Й. Йовков, СЛ, 126. — Какъв е тоя безобразен грак? — извика той. — Нима в горската тишина не може да се чуе гласът на по-достойни певци? СВ. Минков, ПК, 29. В далнината, из мъглата, / вий се облак врани черни. / Грак сподавен, глух и бавен / счуй се — и далеч замира. П. П. Славейков, Събр. съч. II, 40. Обр. Вляво, между клоните, се обади картечница, но нейният забавен грак не ги уплаши. Ив. Мартинов, ДТ, 86. Високоговорителят продължаваше да грачи: — Пръскайте се, ще стреляме! После гракът секна и в същия миг запукаха изстрели. Б. Райнов, ЧЪ, 85-86.

Списък на думите по буква