ГРА̀КВАНЕ

ГРА̀КВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от граквам.

Списък на думите по буква