ГРА̀МА

-ГРА̀МА ж. Книж. Втора съставна част на сложни думи със значение: графическо изображение, линии, направени от записващ, регистриращ апарат, напр.: рентгенограма, радиограма, електрокардиограма и др.

Списък на думите по буква