ГРАМА̀ДИНА

ГРАМА̀ДИНА ж. Рядко. Нещо, което е извънредно голямо, огромно. Станцията е доста обширна, но сега се строи една таквази .. грамадина, каквато само американците са в състояние да строят. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 60. Скалата е на възбог — грамадина, канара. Н. Хайтов, ШГ, 177. Разказаха ни какви приказки имало на времето, когато докарали в читалището първото пиано. — Бре този човек смахнат ли е? — казвали за председатела на селсъвета. — Кому е дотрябвала тая грамадина? Ст. Поптонев, ОБЛ, 273.

Списък на думите по буква