ГРАМАДЯ̀

ГРАМАДЯ̀ СЕ, ‑ѝш се, мин. св. ‑ѝх се, несв., непрех. Рядко. Трупам се, натрупан съм на грамада. На север проломът отваря вид на Софийското поле, дето се грамадят къщята на столицата, извънредно живописна в своята отдалеченост. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 18. В небето се вълнуваха оттука плешивите глави на Свети Илия, Баба.. От другите страни — сплесканата Вискер планина.., средногорските бърда .. и цял рояк още бърда и висове, които се грамадяха и пълнеха пространствата от юг и изток. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 38-39.

Списък на думите по буква