ГРАМАТИКАЛИЗА̀ЦИЯ

ГРАМАТИКАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. няма, ж. Езикозн. Процес, при който дадена пълнозначна дума изгубва лексикалното си значение и лексикална самостоятелност и придобива граматическо значение и функция на служебна дума. Превръщането на формата за 3 лице ед. число на глагола ща в частица за бъдеще време ще е резултат от граматикализация.

— Англ. grammaticalization.

Списък на думите по буква