ГРАМАТИКА̀РСТВО

ГРАМАТИКА̀РСТВО, мн. няма, ср. Дейност на граматикар.

Списък на думите по буква